PRIVCACYBELEID VAN BAVELS TRUCK CONVOOI

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bavels Truck Convooi (hierna: BTC ) verwerkt van haar [Medewerkers, sponsoren, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je meerijd of meewerkt met BTC,  of om een andere reden persoonsgegevens aan BTC verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:Bavels Truck Convooi,
De functionaris Medewerker, sponsor en Deelnemersberheer is bereikbaar via het contactformulier

2. Welke gegevens verwerkt BTC en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie.
2.2       BTC verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende    doeleinden:
            a)  Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het         
                 deelname, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen 
                 van de van jou verkregen informatie,
            b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van                 
                 uitnodigingen en informatie over de activiteiten van BTC];

            c) Tijdens het BTC worden foto's gemaakt als sfeer impressie en worden geplaatst
                op onze website www.truckconvooi.nl

 

  1. Bewaartermijnen

BTC verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelname tot

maximaal twee  jaar na afloop van deelname. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BTC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de administratie van BTC  kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. BTC zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop BTC je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie via het contactformulier

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.