Nieuws

Netty van der Put – Oonincx (70, Dorst) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zij zet zich sinds 1986 in voor de samenleving. Met name de medemensen met een handicap hebben daarbij haar speciale aandacht. Zo is zij al ruim dertig jaar als vrijwilliger actief bij Amarant woonzorg. Haar inzet blijft daartoe echter niet beperkt. Als EHBO-er heeft zij tal van evenementen ondersteund.

Vandaag 21-11-2018 zijn we met het bestuur weer gestart met de voorbereidingen voor een nieuw seizoen.

Voor de 30ste keer. en we gaan er weer iets leuks van maken.